Repræsentantskabet

subpage-image

Den øverste myndighed i BSB Erritsø.

 

Her sidder boligorganisationens organisationsbestyrelse og ikke mindst repræsentanter for afdeling 1 Møllebo Allé. 

Alt sammen sikrer beboerdemokratiet.

 

Repræsentantskabet vælger på det årlige repræsentantskabsmøde en organisationsbestyrelse, der skal varetage selskabets interesser.
Som øverste myndighed, tager repræsentantskabet også beslutninger omkring nybyggerier, godkender budget og regnskab for BSB Erritsø, samt godkender regnskaber.

 

Dokumenter - Repræsentantskabet

Her finder du referater og dagsordener fra repræsentantskabsmøderne