Fald i huslejen på op til 10,61%

Fald i huslejen på op til 10,61%
Boligkontoret Fredericia har sammen med varmemestrene gennemgået afdelingerne for mulige besparelser, som afdelingerne skal tage stilling til i det nye år.

For beboerne i 26 afdelinger starter 2019 med en hus­lejenedsættelse på mellem 0,88% og hele 10,61% – det sidste kan beboere på Falkevej (afd. 201) glæde sig over, da huslejen i gennemsnit falder 609,33 kr./md.

"I Boligkontoret Fredericia har organisationsbe­styrelsen sammen med administrationen valgt, at vores varmemestre og inspektører gennemgår alle afdelinger for besparelsesforslag. De bliver i det nye år præsente­ret for de enkelte afdelingsbestyrelser, som så kan tage stilling til de enkelte forslag om at effektivisere ved fx at optimere varmemestrenes tid og dermed spare penge, der kan komme dig som beboer til gode i form af lavere husleje – eller i det mindste at undgå eller mindske en evt. huslejestigning", fortæller direktør Finn Muus.

I effektiviseringsarbejdet er der dog allerede fundet be­sparelser i 26 afdelinger på op til 10,61%, hvor lejen har kunnet sættes ned. I andre 31 afdelinger har man kun­net undgå en planlagt huslejestigning, mens få afdelinger har fået mindre huslejestigninger på under 1,6%. Kun afd. 223 på Prangervej har fået en huslejestigning på 6,43%, fordi der de tidligere år har været henlagt for få penge til uforudsete udgifter.

 

Læs meget mere i december-udgaven af LEJLIGHEDEN…

Tilbage til nyhedsoversigten