Vi tester bæredygtighed I ØSTERBO

Vi tester  bæredygtighed  I ØSTERBO
Realdania har givet 200.000 kr. til nybyggeriet i afd. 502 Østerbo, så vi kan afprøve den nye, frivillige bæredygtighedsklasse, der bliver obligatorisk i 2023 bæredygtighed

I Boligkontoret Fredericia har vi søgt om og fået penge fra en pulje hos Realdania, der går til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse. Vi har fået 200.000 kr. til rådgivningshjælp, og vi har allerede lavet en aftale med ingeniørfirmaet MOE om samarbejdet.

 

Realdania ønsker på den måde at få samlet erfaringer fra 31 forskellige danske byggerier om, hvilke udfordringer der eventuelt er med den nye bæredygtighedsklasse. Erfaringer, der kan bruges i udviklingen af et kommende regelsæt, som både er til at arbejde med i praksis, og som giver en øget bæredygtighed til glæde for beboere i bygningerne og til alle udenom, som ønsker en mere bæredygtig verden. Målsætningen her og nu er at favne de tre dimensioner i bæredygtigt byggeri:

Vores boligminister, Kaare Dybvad, vil skærpe bæredygtighedskravene til byggeriet, og derfor kommer der flere og skrappere krav til vores bygninger de kommende år.

 

I 2023 skal disse 9 punkter være opfyldt:

 

1. En livscyklusvurdering skal vurdere bygningens samlede klimapåvirkning.

2. Ressourceforbruget på byggepladsen (vand, el, transport og affald) skal måles, vurderes og reduceres.

3. Totaløkonomisk vurdering på mindst tre væsentlige dele af bygningen, fx facade, vinduer og tag.

4. Drifts- og vedligeholdelsesplan skal sikre det gode indeklima i hele bygningens levetid.

5. Dokumentation af problematiske stoffer, som er vigtig information, når bygningsdelene skal genbruges.

6. Afgasning til indeklimaet af sundhedsskadelige stoffer skal måles, så det sikres, at bygningen ikke er usund at være i.

7. Der skal komme nok dagslys ind i opholdsrum, da lys giver bedre trivsel.

8. Støj fra ventilation inde i boligen skal være lav (under 25 dB), da støj stresser mennesker.

9. Akustikken skal dokumentere, at det ikke runger i boligen.

 

I vores byggeri på Østerbo behøver vi ikke opfylde alle kravene. Men vi får erfaring med, hvordan det kan gøres i virkeligheden. Nogle af punkterne har vi faktisk haft krav om længe, fx har vi haft krav om maksimal mængde afskadelige stoffer i luften i nye og ombyggede boliger.

 

Byggeriet i Østerbo starter i 2021. Bæredygtighedsklassen bliver obligatorisk i 2023, når det nye bygningsreglement træder i kraft.

 

Læs mere om den frivillige bæredygtighedsklasse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på https://baeredygtighedsklasse.dk/

Tilbage til nyhedsoversigten