Når du flytter UD

subpage-image

Udflytning

 

Her er en liste over de vigtigste ting, der kommer til at ske - og som DU skal huske - når du skal flytte ud.
Du kan også læse BL's folder om ind- og fraflytning

 

Opsigelse
Du kan hurtig og nemt opsige dit lejemål. Når du som lejer er logget ind, finder du en opsigelsesblanket under blanketter.
Husk at finde ud af følgende inden du opsiger din bolig:

  • Hvornår vil du flytte?
  • Din nye adresse til at sende den endelige afregning.
  • Din mailadresse til fremsendelse af e-mails.
  • Dit telefonnummer, som en ny lejer kan træffe dig på for at se boligen.
  • Har du carport/garage eller ekstra kælderrum, som du skal opsige sammen med boligen?

 

Opsigelsesfrister
Du kan opsige din lejlighed med 3-måneders varsel til den 1. i en måned. Du skal dog senest være fraflyttet 14 dage før, da boligen skal sættes i stand.
Opsigelsen skal være skriftlig i henhold til vores opsigelsesblanket. Står der andre end dig på lejekontrakten, skal denne person også skrive under.

 

Ungdomsbolig
Bor du i en ungdomsbolig, kan du skriftlig opsige lejemålet med 6-ugers varsel til den 1. i en måned. Opsigelsesblanketten findes på Min side.

 

Dødsbo
Skal du opsige et dødsbo, så kontakt Boligkontoret Fredericia, så vi sammen kan aftale det viderere forløb. Ring til boligrådgiverne på 7622 1200.

 

Fremvisning
Når du har opsagt din lejlighed, har du pligt til at fremvise boligen til de ansøgere, som får boligen tilbudt af Boligkontoret Fredericia.

 

Fraflytningssyn
Når du flytter, skal din lejlighed synes og her skal boligen være ryddet og rengjort, og nøgler, vaskekort mv. skal afleveres. 
Senest 8 dage før fraflytningsdagen får du tidspunkt og dato for synet. Kan du ikke deltage i synet, skal der enten være en fuldmagt til den person, der deltager i synet på dine vegne og ellers skal nøgler mv. afleveres til din varmemester. Tidspunkt og dato der fremgår af synsindkaldelelsen er fast og kan ikke ændres.

 

Aflæsning af målere
I de fleste afdelinger sørger Boligkontoret Fredericia for aflæsning af varme. Kontakt servicecenteret for information aflæsning af varme, vand mv.

 

Overdrag dine hvidevarer, når du flytter
Har du selv købt og installeret dine hvidevarer, kan du overdrage dem til den næste lejer, når du flytter.
Print købskvittering og skriv derefter begge under, så skifter ejerskabet af hvidevarer inkl. forpligtelser som vedligeholdelse, reparation mv.
Er tilflytter ikke interesseret i at købe dine hvidevarer, skal du selv fjerne dem. Købskvitteringen SKAL være udfyldt og underskrevet af både fraflytter og ny lejer. Det er vigtigt at blanketten er til stede, når der afholdes fraflytningssyn af boligen. Du finder blanketten, når du er logget ind på Min side.

 

Istandsættelse
Skal din bolig sættes i stand, så sørger Boligkontoret Fredericia for det efter gældende regler, med mindre der er tale om en bolig med B-ordning.

 

Overslag / Flytteopgørelse
Senest 14 dage efter synsdatoen, modtager du et prisoverslag over istandsættelsen.
Den endelige afregning bliver lavet, så snart vi har de sidste håndværkerregninger. Man skal typisk forvente mellem 4-6 uger efter istandsættelsen er færdiggjort.

Fordele ved at bo alment