Individuel råderet

subpage-image

Individuel råderet

 

Råderetten er en særlig "ret", beboere i almene boliger har for at præge og indrette sin almene bolig, efter dine egne ønsker og behov.

Der er 4 muligheder med den individuelle råderet.

1 - Forbedringer (inde)
Laver du forbedringer indenfor, så boligens værdi stiger, så får du en del af dine udgifter tilbage i godtgørelse, når du flytter.
En forbedring kunne fx være et nyt køkken.

 

2 - Forandringer (inde)
Du vælger "kun" at forandre din bolig, så din boligs værdi ikke stiger, så får du ikke godtgørelse, når du flytter.
Forandringer er fx. at skifte en eksisterende gulvbelægning ud, med et nyere - stadig i samme kvalitet/type – eller ved at du blænder en dør af eller sætter en skillevæg op.

 

3 - Forbedringer/forandringer (udenfor)
Der er særlige regler for, hvad du må ændre uden for din lejebolig, alt efter din boligtype. Fælles er dog, at alle arbejder uden for boligen, skal godkendes på et afdelingsmøde og efterfølgende af organisationsbestyrelsen.

Afdelingen skal her udfærdige et råderetskatalog over tilladte arbejder, så du som lejer kan se, hvad der er forbedringer og hvad der er forandringer.

 

4 - Hårde hvidevarer
Råderetten omfatter ikke hårde hvidevarer – her skal du i stedet bruge "Installationsretten". Den giver dig ret til at få installeret fx. vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab m.v., medmindre ejendommens el- og afløbskapacitet, ikke kan klare installationen. Læs fra side 17 i denne folder om installationsretten.

Alle udgifter forbundet med installationsretten, skal du selv betale.

HUSK: Du skal ALTID aftale ALLE installationer af hårde hvidevarer med Boligkontoret Fredericia, INDEN du køber og installerer dem.
Gør du ikke det, kan du blive pålagt at fjerne dem igen.

 

Hvem betaler?
Ved individuel råderet, betaler du selv for forandringer og forbedringer i eller udenfor din bolig – men hvis du laver forbedringer, får du en del af dine penge tilbage, hvis du flytter, inden disse er afskrevet.

Kontakt din inspektør, hvis du ønsker mere viden om dine muligheder
- eller læs mere nedenfor.

 
Individuel råderet:

Penge tilbage, når du flytter
Hvis du forbedrer din lejebolig under den individuelle råderet, kan du få økonomisk godtgørelse, når du flytter.

Har du for egen regning har forbedret din lejeboligs værdi – fx. med et nyt køkken, bad eller nye installationer, ny bordplade eller lignende – og du flytter, inden udgifterne til forbedringerne er afskrevet efter typisk 10-20 år alt afhængig af administrationens vurdering, så får du en del af dine udgifter godtgjort.

Boligkontoret Fredericia beregner din godtgørelse, straks arbejdet er færdigt, så du ved hvor du står, når du flytter. MEN husk ALTID at kontakte din inspektør og få tilladelse til dine ændringer før du går igang.

 

Beregning og afskrivning
Godtgørelsen bliver beregnet på grundlag af dine dokumenterede udgifter, inden for en max-grænse, når arbejdet er udført.
Den beregnede godtgørelse bliver afskrevet over en periode, der svarer til forbedringens forventede holdbarhed.

EKSEMPEL: Har du dokumenterede udgifter på 100.000 kr. til et nyt køkken, så får du 70.000 kr. tilbage, hvis du flytter efter 6 år – og du får 30.000 kr. tilbage, hvis du flytter efter 14 år.Begrænsning i reduktion
I nogle tilfælde vil der ske en begrænsning i din kompensation.


 

Hvordan gør jeg?

Ring og få en snak med din inspektør hos Boligkontoret Fredericia og fortæl om dine planer og ønsker.


Send en skriftlig ansøgning til Boligkontoret Fredericia på mail raaderet@boligfa.dk  inkl. skriftlige håndværkertilbud, tegninger m.v.

Find ansøgningsskemaet ved at klikke her

Inden for otte uger – ofte hurtigere – modtager du et skriftligt svar fra Boligkontoret Fredericia.
Er svaret positivt, kan du nu gå i gang med dine forandringer/forbedringer.

Ved en godkendelse af en ansøgning opkræves der 400 kr. i gebyr for behandlingen af sagen. Beløbet vil blive opkrævet over huslejen.


Til sidst afleverer du en færdigmelding hos Boligkontoret Fredericia, når arbejdet er helt færdigt.
Du får en samlet godkendelse og en oversigt med beregning af din eventuelle godtgørelse.