Repræsentantskabet

subpage-image

Boligkontoret Fredericias højeste myndighed

 

Består af ca. 120 medlemmer. Her sidder boligorganisationens organisationsbestyrelse og ikke mindst ca. 110 repræsentanter for alle afdelinger, da hver afdelingsbestyrelse er repræsenteret med en eller flere bestyrelsesmedlemmer i Repræsentantskabet.

Alt sammen sikrer beboerdemokratiet.

 

Repræsentantskabet vælger på årlige repræsentantskabsmøder en organisationsbestyrelse, der skal varetage Boligkontoret Fredericias interesser.
Som øverste myndighed godkender de budget og regnskab for Boligkontoret Fredericia, samt godkender afdelingernes regnskaber mv.

 

Den bestyrelse, som repræsentantskabet vælger, ansætter en direktør, som ansætter det administrative personale.
Arbejdsdelingen og kompetencen mellem afdelingsbestyrelser, repræsentantskab, organisationsbestyrelse og administration er beskrevet i vedtægterne

Dokumenter - Repræsentantskabet

Her finder du referater og dagsordener fra repræsentantskabsmøderne