Energi og bæredygtigheds udvalg

subpage-image

Baggrund og formål

 

Bestyrelsen i Boligkontoret Fredericia besluttede den 12. juni 2019 at nedsætte et udvalg, der skal komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Boligkontoret Fredericia, med afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia vedtog den 22. maj 2019 en Visions- og udviklingsstrategi for Boligkontoret Fredericia 2018 - 2022, som ramme for Boligkontoret Fredericias arbejde. Det fremgår af strategien, at Boligkontoret Fredericias bestyrelse, vil tage del i ansvaret for at opnå dele af FN’s 17 verdensmål. Boligkontoret Fredericia vil være en foregangs-boligorganisation, hvad angår bæredygtig og beboerdemokrati og vil inden for de muligheder vi har i den almene sektor, gå foran i alle initiativer, som tages. Bæredygtighed og demokrati er her forstået bredt, som begrebet er defineret i FN’s verdens-mål med hensyntagen til økonomi, sociale, kulturelle og miljømæssige forhold.

 

Boligkontoret Fredericia har således en ambition om at være med forrest i feltet i forhold til bæredygtighed og beboerdemokrati med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Anbefalingerne fra udvalget til Organisationsbestyrelsen skal være med til at sikre, at ambitionen indfries.


I Boligkontoret Fredericia består udvalget af disse personer:

Mikael Paasch

Formand

Jonna Hansen

Udvalgsmedlem

Benny Jensen

Udvalgsmedlem

Henriette Hansen

Panelmedlem

Kim Fonvig

Udvalgsmedlem

Anne-Marie Gaal

Udvalgsmedlem

Finn Muus

Udvalgsmedlem

Stefan Weihrauch

Udvalgsmedlem