Forvaltningsrevisionsudvalg

subpage-image

Forvaltningsrevisionsudvalget

 

Udarbejder forslag til målsætninger og holder løbende øje med, at boligorganisationen følger de målsætninger, den har sat sig organisatorisk, socialt, politisk og økonomisk.
I Boligkontoret Fredericia, består Forvaltningsrevisionsudvalget aktuelt af disse personer:

 

Lis Gregersen

Formand

Finn Muus

Udvalgsmedlem

Johnny Petersen

Udvalgsmedlem

Mikael Paasch

Udvalgsmedlem

Jonna Hansen

Udvalgsmedlem

Preben Lærche

Udvalgsmedlem

Simon Rasmussen

Udvalgsmedlem