Visioner og Mål

subpage-image

Handleplaner og mål - vores fremtid

 

Her kan du via links læse mere om Boligkontoret Fredericias visioner og mål for vores almene boliger og vores lejere, og ikke mindst hvordan vi arbejde på en miljø-, energi- og klimarigtig måde via bæredygtighed i vores hverdag - både i vores afdelinger og i vores administration.

Henover 2021 har ledelsen i samarbejde med organisationsbestyrelsen arbejdet intenst på Målsætningsprogram 2022 - 2026, hvilket blev forelagt til repræsentantskabets beslutning den 27. oktober 2021.

 

Målsætningsprogram 2022 - 2026 behandler regeringens ”Grøn boligaftale 2021” der er pålagt almene boligorganisationer som ramme for indsatser.

 

De overordnede indsatser under Grøn boligaftale 2021-2026:

  • Indkøb: Central styring af indkøb – flere udbud/bedre rammeaftaler.
  • Effektiv bygningsdrift: Øget samdrift mellem afdelinger på mandskab og maskiner.
  • Kommunalt tilsyn: Øget krav til rapportering og handleplaner.
  • Energi effektivisering: Øget energistyring- og overvågning, samt forbedring af klimaskærm og installationer.

Visioner og målsætninger

Læs mere i vores målsætningsprogram for 2022 - 2026

 

Læs om vores renoveringer