Grøn Profil

subpage-image

Vi tænker på miljøet

 

Boligkontoret Fredericias grønne profil
I Boligkontoret Fredericia er vi med over 5000 lejemål ikke kun Trekantområdets største boligorganisation. Nej, vi vil også være den mest grønne, miljørigtige og bæredygtige af slagsen til glæde og gavn for både miljøet og for vores nuværende beboere og deres børn, børnebørn og oldebørn.

 

Bæredygtig – hele vejen rundt!
For Boligkontoret Fredericia er det vigtigt, at vi ikke kun taler energi- og bæredygtighed – men, at vi også praktiserer det i hverdagen. Både når vi taler miljø, økonomi og social bæredygtighed, der alle er fokusområder inspireret af Brundtland Rapporten, "Vores fælles fremtid". 

 

Miljø
Forbud mod sprøjtegifte samt vurdering og indkøb af byggematerialer og inventar ud fra materialernes miljøpåvirkning fra vugge til vugge. Fx. ved at vælge naturprodukter eller generelt materialer, der kan genbruges, når deres oprindelige funktioner er ophørt.

Boligkontoret Fredericia har også et vindstrøms-certifikat, fordi vi siden d. 1. februar 2014 kun køber el, der er produceret og leveret fra vindmøller.

 

Økonomi
Indkøb bliver ikke dyrere, da Boligkontoret Fredericia pga. sin størrelse har fordel af mængderabatter. Og ved at vælge produkter med lang holdbarhed, bliver det billigere i længden og påvirker samtidig miljøet mindre. Ofte er det blot et spørgsmål om, at være bevidst om miljøpåvirkninger af de valg, man tager.

 

Social
Tryghed, lys og luft samt medbestemmelse og indflydelse i både boliger og udearealer er beskrevet i Boligkontorets helhedsplaner.
Vi har også – som en af få boligorganisationer – et decideret "Udvalg for bæredygtighed og beboerdemokrati", der vurderer alle vores projekter og investeringer med bæredygtige briller.

 

Læs mere om vores specifikationer for bæredygtigt byggeri

Læs mere om vores bæredygtighedspolik