Deltag og stem på dit afdelingsmøde

subpage-image

Få indflydelse i DIN afdeling

 

Din boligafdeling holder mindst 1 afdelingsmøde om året. Det er typisk i august eller september.

På afdelingsmøderne kan du være med til at træffe vigtige beslutninger – fx.:

  • Godkende bestyrelsens beretning og arbejde året igennem.
  • Godkende budget for det kommende år.
  • Deltage i planlægningen af større arbejder i afdelingen.
  • Godkende vedligeholdelsesplaner for de næste 10 år.
  • Beslutte niveauet af den almindelige vedligeholdelse.
  • Godkende husorden.
  • Vælge bestyrelse.
  • Forslag der er stillet af beboerne.

 

Sammen med den store indflydelse følger selvfølgelig også et stort ansvar, fordi det ofte er store, og til tider dyre beslutninger, du er med til at tage.
Som lejer eller medlem af afdelingsbestyrelsen, kan du dog ikke gøres økonomisk ansvarlig for beslutningerne. Beboerdemokratiet bestemmer, hvad der bliver vedtaget.
Hverken Boligkontoret Fredericia eller organisationsbestyrelsen, kan ændre de beslutninger et afdelingsmøde tager, så længe beslutningerne holder sig indenfor lovgivningen.

 

BRUG din indflydelse – MØD OP til dit afdelingsmøde

Tag dine idéer, forslag og input med til afdelingsmøderne. Møder du ikke op – eller siger du ikke noget på afdelingsmøderne – så mister du din indflydelse, og andre bestemmer over dig og din afdeling. Husk at hvis du ønsker at komme med forslag skal de stilles senest 14 dage inden mødet.

 

2 stemmer pr. lejemål – uanset antallet af beboere, ægteskabelig status og antallet af børn

Det er altså lejemålet – ikke antallet af lejere eller boligens størrelse – der udløser 2 stemmer. Du har derfor også 2 stemmer, hvis du bor alene.

 

Skriftlig afstemning eller håndsoprækning? 

Reglen ”2 stemmer pr. lejemål” gælder, uanset om afstemningen foregår skriftligt eller ved håndsoprækning.

Ved håndsoprækning skal du derfor – hvis du bor alene i dit lejemål – række begge hænder i vejret, hvis du vil have maksimal indflydelse.

Ved skriftlig afstemning, skal du bede om 2 stemmekort, hvis du bor alene. Her er det i øvrigt en god idé, når du stemmer, at du rækker begge stemmekort i vejret på én gang, og helst med ét i hver hånd, så stemmetællerne nemmere kan tælle stemmerne.

 

Andre regler

Alle forslag på afdelingsmøderne, bliver afgjort ved simpelt flertal. Blanke og ugyldige stemmer, bliver ikke talt med i antallet af afgivne stemmer.

Man må selvfølgelig gerne møde flere end to beboere fra et lejemål op til afdelingsmøderne – men det skal på forhånd være afklaret, hvem der stemmer på dagen.