Stil op til afdelingsbestyrelsen

subpage-image

Vær en del af din afdeling

 

Vær med til at præge udviklingen i din afdeling.

Medlemmer af en almen afdelingsbestyrelse har følgende primære opgaver:

 • Varetage beboernes interesser.
 • Formulere mål for afdelingen.
 • Samarbejde med administrationen, om driften og budgettet for afdelingen.
 • Deltage i afdelingsbestyrelsesmøder.
 • Afholde afdelingsmøder (1-2 gange om året).
 • Få idéer til sociale aktiviteter.
 • Uddelegere opgaver til andre beboergrupper, fx. aktivitetsudvalg.

 

Alle forslag afdelingsbestyrelsen kommer med, skal fremlægges for beboerne på afdelingsmødet, der skal godkende dem på lige fod, med andre beboeres forslag.

Afdelingsbestyrelsen skal også sammensætte et budgetforslag og godkende afdelingens regnskab. Da en boligafdelings husleje er omkostningsbestemt, skal alle indbetalte huslejer dække afdelingens udgifter – ingen må tjene på driften af en almen boligafdeling.

 

Hvem kan stille op til afdelingsbestyrelsen?

Opfylder du nedenstående "profil", så overvej at stille op til din afdelingsbestyrelse:

 • Du er over 18 år og bor i afdelingen.
 • Du har lyst til at præge udviklingen i din afdeling.
 • Du har noget at byde på.

 

Hvad får jeg ud af at sidde i afdelingsbestyrelsen?

I afdelingsbestyrelsen kan du:

 • Få indflydelse på driften i din afdeling.
 • Omsætte dine idéer til virkelighed.
 • Få kurser i bestyrelsesarbejde.
 • Udvide dit netværk.
 • Udvikle dine samarbejdsevner.
 • Løse spændende opgaver i fællesskab med andre.
 • Kvalificere dig til organisatorisk arbejde.

 

Læs folderen "Ny i afdelingsbestyrelsen"