FAQ - Ofte stillede spørgsmål

For at bevare din anciennitet på ventelisten, uanset om du søger bolig eller er i bero, skal du betale et årligt ajourføringsgebyr på 125,- pr. venteliste du er på. Er du både på den almindelige og den interne venteliste koster det i alt 250,- om året. Betaler du ikke i tide, vil dit nummer og din anciennitet blive slettet. Det betyder, at du ville skulle starte helt på ny, og betale for en ny oprettelse, hvis du senere ønsker at søge bolig hos os. Vi anbefaler altid, at beholde sit nummer, så man vil stå bedre på ventelisten til en fremtidig boligsøgning.

Uanset hvilken boligsituation man er i, er der ingen måde du kan komme foran køen. Man skal være oprettet på vores venteliste, for at få tilbudt en bolig efter anciennitet. Der findes ikke noget der hedder akutliste. Du kan oprette dig her.

Denne venteliste er for alle og er obligatorisk, hvis du skal have et nummer hos os. Det koster 200,- i oprettelse og herefter 125,- om året for at beholde dit nummer. Prisen er den samme, uanset om du søger bolig eller er i bero.

Du kan ikke få en bolig hos os, hvis du ikke er på den almindelige venteliste.

Anciennitet er det man optjener fra den dato, men er blevet indmeldt hos os. Uanset om man står i bero eller er søgende, så vil man hver dag optjene mere anciennitet. Det er ancienniteten der har betydning, når vi tildeler boliger. Jo ældre et nummer man har, jo før kommer man til i køen.

Er en "forsikring", der giver enlige ret til at komme tilbage til deres bolig, hvis de flytter pga. kærlighed, studie eller arbejde - og pensionist/efterlønsmodtager ret til det samme, hvis de flytter i sommerhus 
Bor du alene - og ønsker du at flytte sammen med din kæreste, i sommerhus eller til en bolig i udlandet - så kan du tegne en "forsikring", så du kan få en tilsvarende bolig, i din gamle afdeling eller i området, hvis du opfylder bestemte krav.
 
Boliggarantibeviset giver alle enlige ret til at springe ventelisten over og flytte tilbage til samme lejlighedstype, som man er flyttet fra, hvis man opfylder bestemte kriterier.

Her kan du læse mere om boliggarantibeviset og vilkår.

Den boligstøtte du får, bliver hver måned indbetalt til os, og denne fratrækkes din husleje.

Du kan søge om boligstøtte på https://www.borger.dk/boligstoette
Her kan du også læse om reglerne for boligstøtte og kravene.

Den endelige flytteafregning vil blive fremsendt, så snart vi har modtaget de sidste håndværkerregninger for istandsættelsen af den fraflyttede bolig. Du skal regne med, at der går ca. 6 uger fra der er afholdt syn af din lejlighed. Vi laver flytteafregningen, så snart vi modtager den sidste regning fra håndværkerne. Afregningen foregår til nemkonto.

Loven kræver, at en almen boligafdeling har en gyldig energimærkning. Energimærket kan give både ejer og lejer et hurtigt overblik over, hvilke energimæssige forbedringer der er rentable at gennemføre, og hvor økonomisk boligen er at bo i. Energimærket er standardiseret, det giver en god mulighed for at sammenligne og lave en ensartet vurdering af de enkelte afdelinger. Ordningen er også kaldet EMO (Energi Mærknings Ordning).

I fakta-boksene under hver afdeling, kan du se den gældende EMO - find vores afdelinger her

Du får tidspunkt for afholdelse af syn af boligen oplyst, senest 8 dage før du skal flytte fra boligen, og hvor boligen skal være ryddet og rengjort ligesom nøgler og vaskekort mv. skal afleveres senest på synsdagen. Den dato der bliver sat kan ikke ændres efterfølgende.

Deltager du ikke selv i synet, er det vigtigt at der laves en fuldmagt, til den person der er der i stedet for dig. Ellers kan personen ikke deltage.

Deltager du ikke selv til synet, kan du aflevere nøgler, vaskekort mv. til din varmemester inden synet.

I forbindelse med fraflytning, er frigørelsesdatoen den dato, hvortil hvor du skal betale for husleje og forbrug for det lejemål, du fraflytter. Opsiger du fx din bolig d. 1. februar og der er 3 måneders opsigelsesperiode, så hæfter du for februar, marts og april, og dermed er din frigørelsesdato d. 1. maj. Uanset om du flytter ud allerede d. 15. marts.

Hvornår du får en bolig tilbudt, er ikke til at sige. Der er mange parametre, der har indvirkning på dette. Derfor kan vi kun give en estimeret ventetid, da det afhænger af hvor gammelt ens nummer er, og hvornår der bliver opsagt boliger mv.

I en almen boligorganisation, er det beboerne der bestemmer reglerne. Det er på det årlige afdelingsmøde, man kan foreslå ændringer og her kan der stemmes om det. Så de regler der er for de afdelinger, hvor husdyr er tilladt, er regler der er valgt af beboerne. Der kan ikke gives dispentation til at holde husdyr i andre afdelinger af Boligkontoret Fredericia.

Se her hvor husdyr er tilladt

Den interne venteliste er også kaldet for oprykningslisten. Den giver en ekstra fordel, fordi du kommer foran søgende, på den almindelige venteliste til 50% af opsagte boliger i en afdeling – også selvom disse skulle have et ældre nummer end dig.  

Du kan dog først komme på den interne venteliste, når du har været lejer i den samme bolig i 1 år. Og du kan kun rykke foran andre, hvis du frigiver en lejlighed, når du flytter. 

Det koster 200,- at blive oprettet på den interne venteliste og 125,- om året i ajourføringsgebyr. For at komme på den interne venteliste kan du maile til os. Husk at meddel din nuværende adresse.

Er man oprettet på den interne venteliste og opsiger sin bolig, så bortfalder muligheden for at søge en ny bolig via den interne venteliste straks. 

Får man en ny bolig via den interne venteliste, skal man bo i denne i 1 år, for at kunne oprette sig på den interne venteliste igen.

Har du besluttet dig for at klage over en anden beboer, så anbefaler vi altid at man først forsøger at gå i dialog med hinanden inden man klager.

Vil du klage, skal du logge ind på hjemmesiden og finde en klageblanket eller aflevere den til kontoret på Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia. Vi behandler ikke mundtlige klager og anonyme klager, da alt skulle kunne dokumenteres, hvis en sag havner i beboerklagenævnet.

Din klage er i første omgang "anonym", men bliver sagen sendt i beboerklagenævnet, bliver klagen offentliggjort, så parterne kan se, hvad der er skrevet.

For at en klage har et bedre grundlag, er det altid bedst hvis der er flere beboere der kan skrive under på en klage. Ellers bliver det let at kaste sagen frem og tilbage mod hinanden med påstande.

Hvis man har gæld til os, som ikke er afdraget eller man ikke afdrager på, er det ikke muligt at få en ny bolig hos os.

Et ventelistenummer er personligt og der kan ikke være 2 navne på et medlemsnummer. Er man f.eks. gift og er det dig der har nummeret, så kan den overdrages til din partner, hvis du dør eller skal på plejehjem.

Det er ikke muligt, at overtage sin kærestes, børns, bedsteforældres og forældres nummer, fordi du ikke selv har et nummer hos os.

Et ventelistenummer er altid personligt og kan kun overdrages til din ægtefælle, hvis du skal på plejehjem eller dør.

Du kan ændre din adgangskode til noget du bedre kan huske, under "Personlige oplysninger", når du er logget ind på "Din side"

Vores venteliste er "levende". Det betyder, at har du stået nr. 47 og nu er du pludselig nr. 51. Så skyldes det, at der er nogen med et ældre nummer end dig, der også er begyndt at søge.

Du rykker frem i køen, når ansøgere foran dig stiller sig i bero.
Du rykker tilbage i køen, når personer med et ældre nummer ændrer deres søgning/status fra bero til aktiv.

Opsigelsen skal være skriftligt og med underskrift af evt. samlever/ægtefælle. Du kan finde blanketten, når du er logget ind på hjemmesiden.

Du har 3 måneders opsigelse, fra den 1. i en måned. Opsiger du din lejlighed fra d. 1. januar hæfter du indtil d. 1. april. Du skal være ude af lejlgheden 14 dage før d. 1. april, da istandsættelsen tager 2 uger, hvor du skal betale husleje.

Ønsker du at flytte før og slippe fra de 3-måneders opsigelse tidligere, så gør vi alt for at hjælpe med at finde en ny beboer tidligere:

Opsigelse af en ungdomsbolig skal også være skriftligt, men der har du kun 6 uger opsigelsesvarsel fra d. 1. i måneden.

Pendlerordningen giver folk der pendler, fortrin til 4. bolig der opsiges i en afdeling. Det vil sige, at den går foran den almindelige og den interne venteliste.

Hvad kræver det for at komme på pendlerordningen:

  • For at komme på den, kræver det at du er fastansat på mindst 25 timer om ugen
  • Du skal være bosat i et andet postnummer end 7000 og arbejde i 7000 Fredericia
  • Du skal betale et engangsbeløb på 250 kr.

Får du en bolig via pendlerordningen, skal du bo i samme lejemål i mindst 2 år, før du igen kan tilmelde dig pendlerordningen.

Skriv til os, hvis du vil på pendlerordningen.

Den kollektive råderet giver dig mulighed for, at lave ændringer i din bolig og betale det via din husleje. Det kan være f.eks. nyt køkken eller badeværelse. Hvis din afdeling ikke har valgt kollektiv råderet, er det ikke en mulighed. Så kan du foreslå det på dit afdelingsmøde.

Den individuelle råderet, er en mulighed for at man selv finansierer ændringen.Køber du f.eks. et nyt køkken til 60.000,- og der er en afskrivningsperiode på 20 år og du flytter efter 10 år, får du tilbagebetalt de sidste 30.000,-, som den nye lejer så skal betale.

Ventetiden afhænger af, hvor du ønsker at bo. I store afdelinger med mange lejemål i etager og med jævn udskiftning kan ventetiden være nede på mellem ca. 1/2 til 1 år.
I afdelinger med rækkehuse i attraktive omgivelser er ventetiden noget længere – typisk 5-20 år. Her er det en fordel at være beboer hos Boligkontoret Fredericia og være på oprykningslisten.

Hvis du ikke længere ønsker, at være medlem kan du udmelde dig på 2 måder:

Der er ingen fortrydelsesret, hvis du bliver slettet. Det betyder, at du mister din anciennitet og vil skulle starte helt forfra på ventelisten, hvis du senere ønsker at søge en bolig hos os.

Vi anbefaler altid at man beholder sit nummer, selvom man står i bero. Man ved aldrig hvornår, man får brug for en bolig i fremtiden.

Oprykningslisten er også kaldet for den intern venteliste. Den giver en ekstra fordel, fordi du kommer foran dem på den almindelige venteliste – også selvom disse skulle have et ældre nummer end dig.  

Du kan dog først komme på oprykningslisten, når du har været lejer hos Boligkontoret Fredericia i 1 år. Og du kan kun rykke foran andre, hvis du frigiver en lejlighed, når du flytter. 

Det koster 200,- at blive oprettet på oprykningslisten og 125,- om året i ajourføringsgebyr. For at komme på oprykningslisten kan du maile til os. Husk at meddel din nuværende adresse.

Når en lejlighed bliver opsagt, vil den blive tilbudt til medlemmer i følgende rækkefølge:

  1. Dem der bor i samme afdeling, som den opsagte bolig, og som er på den oprykningslisten.
  2. Dem som står på den interne venteliste og som bor i andre afdelinger.
  3. Dem der står på den almindelige venteliste.

Vær dog opmærksom på, at grundet pendlerordningen, så har pendlerne fortrin til hver 4. opsagte bolig. Det betyder at de vil gå foran den nævnte rækkefølge.

Vi har defineret nogle ventetider, som er forventede ventetider. Du kan i søgningen af boliger, vælge hvilke ventetider der skal søges efter. Ventetiderne er kun vejledende og kan variere. Vi ajourfører løbende, så vi altid viser dem så præcist som muligt. Når du er logget ind, kan du også se din placering på ventelisten. Din placering kan ikke sige noget om ventetiden på en bolig, fordi ventelisten hele tiden går frem og tilbage, og den påvirkes af mange ting, som vi ikke kan bestemme.

 

Når du opsiger en bolig, informerer du os fra hvilken dato boligen er tom og klar til syn. Det er enten til d. 1. eller d. 15. i en måned. Senest 8 dage før synet skal afholdes, får du en synsindkaldelse fra os. På den fremgår dato og tid, og dette kan ikke ændres efterfølgende. Synet kan godt afholdes op til 1 uge efter den oplyste dag for, hvornår boligen er klar til syn.

For at leje en ungdomsbolig skal man være i uddannelse - på skole eller elev. Alternativt have et særligt behov.

Ungdomsboligerne hos os er med B-ordning. Det betyder du overtager boligen som du ser den - altså den er ikke sat i stand inden indflytning. 

Lejeren opkræves via huslejen et månedtligt beløb, der indsættes på en vedligeholdelseskonto. Pengene på denne vedligeholdelseskonto kan benyttes af lejeren til maling.

Efter endt uddannelse kan man blive boende i en ungdomsbolig i 6 måneder og der skal løbende kunne dokumenteres at du er under uddannelse, mens du bor i boligen.