Om Senior Bo Fredericia

subpage-image

Hvad er Senior Bo Fredericia?

 

  • Ønsker du at bo i trygge rammer i din 3. ungdom, hvor din bolig er indrettet til seniorer, og hvor naboerne også er +55 år?
  • Og vil du samtidig gerne bo til leje i en almen bolig, med de mange fordele, det giver?

 

"Senior Bo Fredericia" rådgiver, vejleder, formidler og yder praktisk bistand til at oprette bofællesskaber på lejebasis for seniorer i Fredericia. Foreningen "Senior Bo Fredericia" er en 100% selvstændig, frivillig interesseorganisation med egen bestyrelse og økonomi og med mottoet: ”Længst muligt i egnet bolig”.

Efter 3 års arbejde, lykkedes det i 2013 Senior Bo Fredericia, at få en aftale med Fredericia Kommune om bygning af seniorbofællesskaber her:

 

Medlemmer af foreningen Senior Bo Fredericia har fortrinsret til ny-opførte boliger i første tilbudsrunde og når seniorfællesskaberne først er oprettet, er foreningen Senior Bo Fredericias opgave som "fødselshjælper" afsluttet.
Herefter tilbydes boligerne fremover udelukkende til medlemmer hos Boligkontoret Fredericia.

Herefter fungerer seniorfællesskaberne som selvstændige afdelinger under Boligkontoret Fredericia, hvor lejerne selv bestemmer, hvad der skal ske i deres afdeling. 

I august 2015 overtog Boligkontoret Fredericia ventelisten fra “Senior Bo Fredericia” til netop de førnævnte 3 seniorbo-projekter.

 

Bestyrelsen i Senior Bo

 

Formand:
Edvin Steiness

Næstformand:
Johnny Jørgensen

Kasserer:
Ulla Buhl

Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Dueholm
Lars Lindskov

 

Revisor:
Ole Lange

 

Læs vedtægterne for Senior Bo Fredericia

Hvad er et Senior Bo fællesskab?

Meld dig ind i Senior Bo Fredericia