Mangler i boligen Skip til hoved indholdet

Forbedring af beboerservice

 

Har du fejl- og mangler i din bolig, kan du med fordel kontakte vores servicecenter.

Når du ringer ind vil du komme til at snakke med en varmemester eller en boligrådgiver, som booker en tid i varmemesterens kalender.

 

Varmemestrene har på deres varmemesterkontor åbent for personlig henvendelse i hverdage - du kan se nærmere i boksen øverst på denne side.

 

Fordele for dig

  • Du kan aftale en tid, så du ved hvornår manglen udbedres.
  • Du skal ikke stå i kø.
  • Du vil opleve en højere diskretion under samtalen, da ingen står bag dig.

 

Hvornår har jeg selv vedligeholdelse?

Læs altid din afdelings vedligeholdelsesreglement, hvor du finder information om din vedligeholdelsespligt af det lejede.

Ved akutte skader udenfor åbningstid?

Kontakt vagttelefonen for skader og lignende, som kræver øjeblikkelig afhjælpning.