Råderet og boligændring Skip til hoved indholdet

Du kan ændre i din bolig - se her hvilke muligheder du har

Flere muligheder for at ændre det lejede

 

Råderetten giver mulighed for, at du som beboer i en almen bolig, kan lave små eller større ændringer i det lejede. 

Du har selv indflydelse på ændringer der skal foretages, i samarbejde med administrationen.

 

Ansøg og afvent godkendelse / tilladelse

Inden ansøgning, læs altid råderetskataloget for din afdeling, hvor du kan finde alle oplysninger.

Din ansøgning skal være konkret beskrevet og vise hvilke materialer du vil benytte, for at vi kan behandle din ansøgning.

Din ansøgning skal sendes til raaderet@boligfa.dk og du finder ansøgningsskemaer, når du logger ind på Min side. Behandlingstiden på en ansøgning er op til 8 uger, juli måned undtaget, så ansøg i god tid.

Når arbejdet er udført skal det inspiceres for en endelig godkendelse.

 

Udførte arbejder der ikke er godkendt, vil blive forlangt fjernet på beboerens regning. 

 

Gebyr for behandling af ansøgning

Bliver din ansøgning godkendt, vil du blive opkrævet et gebyr på kr. 400, som opkræves via din husleje.

Alle omkostninger forbundet med arbejdet og ansøgningen påhviler beboeren.

 • Mindre ændringer i egen bolig

  Ønsker du at opsætte eller fjerne en ikke-bærende skillevæg, skifte køkken i boligen eller kun skifte bordpladen eller andre mindre opgaver, sker dette som en boligændring under den individuelle råderet.

  Det er vigtigt, at der indsendes en ansøgning til administrationen og arbejdet først udføres, når ansøgningen er godkendt. Alle omkostninger til arbejdet betales af beboeren.

   

  Forandring eller forbedring

  Administrationen vurderer om arbejdet er en forandring eller en forbedring af boligen. Arbejdet skal være rimeligt og hensigtsmæssigt og må ikke fratage boligens karakter af almen bolig. 

   

  Ved forbedringsarbejde vurderes en forventet afskrivningsperiode og vil ikke kræves retableret ved fraflytning.

   

  Ved forandringsarbejde bliver du ikke kompenseret for arbejdet ved fraflytning.

  På tilladelsen vil det fremgå, om du skal retablere ved fraflytning eller om det udførte må forblive i boligen.

   

  Indbetaling af depositum?

  Er det noget vi gør ved arbejder der skal retableres..?

 • Råderetskatalog

  Har du som beboer et ønske om at opføre noget udenfor boligen kan du i afdelingens råderetskatalog læse hvilke arbejder, der er tilladt at udføre, samt de nærmere regler for processen.

  Reglerne for forbedringer og forandringer udenfor boligen (fx i haven) fastsættes og indstilles af afdelingsmødet, for derefter at blive godkendt af organisationsbestyrelsen, inden reglerne træder i kraft.

  Afdelingsmødet kan altid træffe ændringer til råderetskataloger.

  Har afdelingen et råderetskatalog, kan det findes på hjemmesiden under afdelingens dokumenter. 

   

  Inden ansøgning

  Inden du ansøger, beder vi dig læse råderetskataloget for tilladte.

  Der kan være visse arbejder, der kræver en byggeansøgning til Fredericia Kommune. Deres behandlingstid kommer ud over administrationen behandlingstid på op til 8 uger, så ansøg i god tid.

  Kan ansøgningen godkendes, sendes en foreløbig tilladelse, som beboeren skal benytte, når beboeren ansøger Fredericia kommune om byggetilladelse. 

 • Hele afdelingen får nyt

  Afdelingsmødet kan beslutte at udføre forbedringer i alle boliger i afdelingen og kaldes kollektive forbedringer. 

  Beslutter et afdelingsmøde at alle entrédøre i afdelingen skal skiftes, er dette en kollektiv forbedring, der finansieres via en huslejeforhøjelse.

 • Forbedringer i afdelingen

  Afdelingsmødet kan beslutte hvilke forbedringer der kan gennemføres i afdelingen og fastsætter beløbsgrænsen. 

  Det er administrationen der indgår de endelige aftaler med leverandører. 

   

  Finansiering

  Det er afdelingen der låneoptager for kollektive råderetsarbejder og der er i lovgivningen strenge krav til denne lånoptagelse. 

  Af den årsag har organisationsbestyrelsen besluttet, at der for nuværende ikke igangsættes udskiftning af køkkener via den kollektive råderet. 

   

  Afdrager via huslejen

  Som beboer der fx har fået nyt køkken, betales forbedringen via en månedlig husleje forhøjelse i lånets løbetid.

 • Få penge tilbage ved fraflytning

  For godkendte arbejder der anses som en forbedring, får du penge tilbage, som en godtgørelse, for det udførte arbejde. 

   

  Beregning og afskrivning
  Godtgørelsen bliver beregnet på grundlag af dine dokumenterede udgifter, inden for en max beløbsgrænse, når arbejdet er udført.


  Den beregnede godtgørelse bliver afskrevet over en periode, der svarer til forbedringens forventede levetid.

  Eksempel på beregning:

  • Du har installeret et nyt køkken med en forventet levetid på 20 år.
  • Køkkenet har dokumenteret udgifter for kroner 100.000.
  • Du flytter ud af boligen 5 år efter installation.
  • Du får kroner 75.000 tilbage, når du flytter.


  Begrænsning i reduktion
  I nogle tilfælde vil der ske en begrænsning i din kompensation. Det kan være grundet værdi af eksisterende installationer og lignende. 

 • Muligheder for hårde hvidevarer

  Beboere har ret til, at lave installationer som fx tilslutning af vaskemaskine, tørretumler og lignende. 

  Hårde hvidevarer kan ikke finansieres via råderetsarbejder.

  Administrationen kan i visse tilfælde vurdere at ejendommens afløb og el kapacitet ikke kan klare installationer. 

   

  Tilladelse

  Ønsker du at installere vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine, skal du først søge om tilladelse hos administrationen. 

  Beboeren er ansvarlig for skader forårsaget af installationer og der kan forlanges indbetaling af depositum før installation. 

  De nærmere regler for installation, fremgår af tilladelsen. 

   

  I flere afdelinger gives tilladelsen automatisk i forbindelse med udsendelse af lejekontrakten. Se under "Personlige dokumenter" på Min side om du allerede har fået tilladelse.

  Ansøgning kan foretages via selvbetjening på Min side.

Læs mere om råderet og forbedringer

Klik her for at læse folderen