Bydækkende helhedsplan Skip til hoved indholdet

4 års arbejde med fokus på løsning af sociale udfordringer

 

I et samarbejde mellem Boligkontoret Fredericia, Boli.nu og Fredericia kommune, som står på i perioden fra 2023 og til udgangen af 2026.

I gennem mange år har vi haft stort fokus på at løse de sociale udfordringer der har været i Sønderparken og Korskærparken, da begge boligområder tidligere har figureret på regeringens ghettoliste.

Årsagen er blandt andet et tæt samarbejde mellem boligorganisationer og kommune og dette værdifulde og givende arbejde, ønsker vi at fortsætte.

 

4 indsatsområder i perioden

De boligafdelinger der har stemt ja til at være en del af den bydækkende helhedsplan, får hjælp fra boligsociale medarbejdere til at fastholde eller udvikle afdelingen i en positiv retning.

De 4 indsatsområder tilpasses den enkelte afdeling og boligsociale medarbejdere og fremskudte medarbejdere fra Fredericia kommune understøtter afdelingerne. 

  • Uddannelse og livschancer - et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse
  • Beskæftigelse - flere beboere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet gennem indsatser for voksne
  • Kriminalitetsforebyggelse - støtte børn og unge i et liv uden kriminalitet og områderne skal opleves trygge
  • Sammenhængskraft og medborgerskab - flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

 

 

Beskrivelse af indsatsen

En boligsocial bydækkende indsats er en områdebaseret indsats, der målrettet arbejder med de udfordringer, der gør sig gældende i den enkelte afdeling eller områder i byen. Den boligsociale indsats er karakteriseret ved, at medarbejderne mobiliserer de offentlige og civile kræfter i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund med en koordineret tilgang.

Indsatsen involverer et bredt udsnit af aktører fra bl.a. boligorganisationerne, kommune, politi og frivillig organisationer, som i samspil med beboerne i området, vil skulle arbejde koordineret med en bred vifte af spændende tiltag. Den boligsociale indsats tager typisk afsæt i et lokalt placeret sekretariat i boligområdet, tæt på de beboere, som ønsker at få hjælp til, som beskrevet i ovenstående, at komme videre, med eksempelvis et arbejde, uddannelse, hjælp til deres børn, eller dem der ønsker at indgå i nogle fællesskaber.